DG SESSIE / De MarCom Cooker

In één dag een high-end
communicatieplan

VOOR WIE:

Organisaties, Marketingteams, Communicatieteams, Communicatiemedewerkers, Marketeers of andere medewerkers die communicatie en/of marketing in hun takenpakket hebben.

AANLEIDING:

Organisaties die belang hebben bij een sterk communicatieplan zetten vaak externe bureaus in om dit te ontwikkelen. Deze trajecten kosten vrij snel 3000-4000 euro. Goede plannen zijn afgestemd op de aard en capaciteit van de organisatie; de cultuur en huidige situatie: ambitieus, maar ook passend. Heel veel plannen blijken ook minder goed te syncen met de organisatie zelf en verdwijnen in de kast. Plannen die echter intern zijn ontwikkeld, met een frisse side-kick van buiten schieten sneller wortel in de praktijk hebben we gezien. Droomgever gelooft dat je een sterk plan goed kunt produceren in een dag, als je optimaal gebruik maakt van de interne denkkracht en creativiteit, aangevuld met de expertise en ervaring van Droomgever. In the end heb je een krachtig plan in een aantal sheets geformuleerd, dat van binnenuit is ontwikkeld en daarmee ook al een groot draagvlak kent. Droomgever kan zo’n dag als geen ander faciliteren en aanjagen.

OPBRENGST:

> Je hebt na één dag een sterk plan op tafel, met de input van externe specialisten
> je hebt dit als organisatie intern doorgeworsteld en ontwikkelend en ervaart hierdoor ook meer eigenaarschap
> De kosten van ontwikkeling plan zijn significant lager, dan het volledig uitbesteden aan een extern bureau

WIE IS DROOMGEVER:

Droomgever is het bureau van Reint Bergman, creative marketeer. Reint heeft in de afgelopen 14 jaar veel ervaring opgedaan binnen de marketing en communicatie, en zich voornamelijk toegelegd op de conceptuele en creatieve doorvertaling van strategische plannen. Met name de laatste jaren voor internationale NGO’s, maar ook voor diverse commerciële organisaties. Hij heeft niet alleen organisaties begeleid op strategisch en conceptueel niveau, maar ook tientallen namen bedacht voor organisaties en initiatieven, foto-producties uitgevoerd in binnen- en buitenland en films gecreëerd. Reint is een conceptuele denker, met een groot geloof in de kracht van unieke creatie, die zich heeft ontwikkeld binnen diverse expertises in het brede spectrum van MarketinG & communicatie. Met Droomgever richt Reint zich altijd op het hart van de organisatie, om vanuit daar een vertaling te maken naar buiten.  Met sessies als ‘Het Plan’ wil Reint organisaties laten zien dat zij in staat zijn - met concrete hulp van buitenaf - interne expertise en denkkracht om te zetten naar onderscheidende en sterke communicatieplannen.

7 SPRINTS

De dag is opgedeeld in 7 sprints, waar we in een strak tempo doorheen gaan. Deze 7 sprints vormen de onderdelen van het plan:

> Sprint 1: Doelstelling / ongeveer 0.5 uur

We bepalen hier de doelstelling, die maken we zo scherp en concreet als mogelijk.

> Sprint 2: Doelgroep / ongeveer 1 uur

We bepalen de doelgroep en schrijven twee a drie persona’s

> Sprint 3: Boodschap / ongeveer 1 uur

We het verhaal uit die we onze doelgroep vertellen en vertalen deze naar een krachtige kernboodschap

> Sprint 4:Strategie / ongeveer 1.5 uur

We bepalen hier hier hoe we onder de aandacht willen komen bij de doelgroep en onze boodschap het beste kunne vertellen

> Sprint 5: Middelen / ongeveer 1 uur

We bepalen hier welke communicatiemiddelen we ontwikkelen die deze boodschap goed kunnen ‘dragen’

> Sprint 6: Budgetindicatie / ongeveer 0.5 uur

We maken een goed inschatting van de kosten die de uitrol met zich meeneemt

> Sprint 7: Stappenplan / ongeveer 0.5 uur

We maken een concreet overzicht van stappen die we vanaf nu moeten maken

AFRONDING: Aan het einde van de 7 sprints hebben we concreet plan opgesteld in een aantal sheets. Droomgever levert deze in presentatievorm aan in de week na de sessie.

SPECIFICATIES

Investering: 1450 euro exclusief btw
In geval van Droomgever locatie: + 400 euro ex btw